Rys historyczny Szkoły Podstawowej w Cieniawie

 • 1891
  • Otwarto w prywatnym domu pierwszą szkołę w Cieniawie.
 • 1913
  • Rozpoczęto budowę budynku nowej szkoły drewnianej.
 • 1921
  • Pierwszą kierowniczką szkoły była p. Helena Kondolowiczowa.
 • 1937
  • Położono Kamień Węgielny pod budowę murowanego budynku. Wieś liczyła wtedy
   815 mieszkańców.
 • 1938
  • Oddano do użytku budynek szkolny z jedną salą lekcyjną i mieszkaniem dla kierowniczki
   szkoły, którą  była p. Maria Wolnik.
 • 1939
  • W okresie drugiej wojny światowej wykończono jeszcze dwie sale lekcyjne, gdyż było
   zatrudnionych  dwóch  nauczycieli.
 • 1939
  • W latach wojennych szkoła została zniszczona przez zakwaterowane wojska hitlerowskie
   i ukraińskie.
 • 1946
  • Szkoła została odbudowana i oddana do użytku.
 • 1948
  • W szkole uczniowie klas V,VI,VII uczyli się języka angielskiego. Biblioteka szkolna liczyła 45 tomów.
   Wydział  Oświaty zorganizował pierwsze Przedszkole dla dzieci młodszych w okresie wakacji.
   Korzystało z niego od  40 do 50 dzieci. Zorganizowano po raz pierwszy dożywianie dzieci.
 • 1949
  • Trzech uczniów szkoły synów robotników wyjechało na kolonie.
 • 1949/50
  • Powstała pierwsza drużyna Harcerska liczyła 4 zastępy (81 członków.)
 • 1950
  • Kierowniczką szkoły była Maria Kruczek
 • 1951
  • Na terenie wsi działa dwie biblioteki szkolna i gromadzka. Wybudowano dom nauczycielski
   i oddano go do użytku nauczycielom uczącym w szkole.
 • 1952
  • Pierwszy egzamin dla uczniów kończących klasy V-VII.
 • 1959
  • Kierownikiem szkoły był Marian Rogal.
 • 1961
  • Elektryfikacja wsi.
 • 1963
  • Oddanie do użytku Domu Kultury.
 • 1964
  • Założenie elektryczności w szkole i domu nauczycielskim.
 • 1965
  • Otwarcie Domu Kultury i Klubo Kawiarni.
 • 1967
  • Dyrektorem szkoły był Wacław Kawiorski.
 • 1968/69
  • Remont kapitalny szkoły.
 • 1975
  • Dyrektorem szkoły był Stanisław Szczecina .
 • 1980
  • Urządzenie sali katechetycznej w dawnym domu nauczycielskim.
 • 1983
  • Przeniesienie sali katechetycznej na plebanię i urządzenie w tym budynku Biblioteki Publicznej
   i 1 sali lekcyjnej  dla szkoły.
 • 1983
  • Założenie centralnego ogrzewania w szkole.
 • 1984
  • Wyłożenie podług parkietem i zrobienie boiska asfaltowego .
 • 1990
  • Powołanie Komitetu Rozbudowy Szkoły (Przewodniczącym został Ksiądz Proboszcz).
 • 1991
  • Stulecie istnienia Szkoły w Cieniawie.
 • 1991
  • Rozpoczęcie prac przy rozbudowie szkoły.
 • 1992
  • Dyrektorem szkoły zostaje mgr Janusz Kruczek.
 • 1993
  •  Szkoła gościła Wiceministra Edukacji Narodowej.
 • 1993/94
  • Rozpoczęto naukę w nowej części szkoły, wytyczono plac pod budowę sali
   gimnastycznej  przystąpiono  do budowy.
 • 1994
  • Oddano do użytku nową szkołę, salę gimnastyczną i wyremontowany budynek starej szkoły.
 • 14 X 1994
  • Nadano szkole imię Kornela Makuszyńskiego.
 • 1994
  • Przeniesiono z Domu Kultury klasę „0” do budynku szkoły.
 • 1995
  • Powstanie Rady Szkoły.
 • 1996
  • Szkoła przechodzi pod Zarząd Gminy.
 • 1996
  • Zakupiono pierwszy komputer do kancelarii.
 • 1997
  • Zatrudniono pedagoga szkolnego i wprowadzono naukę języka angielskiego w klasie V.
 • 1997
  • Po raz trzeci uczniowie zajęli I miejsce w rywalizacji sportowej na terenie gminy.
 • 1998
  • Pierwszy raz w historii szkoły są dwie klasy „O” a i b.
 •  1998
  • Pierwszy raz w historii szkoły sukcesy sportowe o zasięgu Ogólnopolskim\
  • I – miejsce w Województwie Małopolskim
  • VI – miejsce w Polsce w III Ogólnopolskim Turnieju im. Marka Wielgusa w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt  w Kępnie
 •  1999
  • Urządzenie pracowni komputerowej i wprowadzenie lekcji informatyki
  • Język angielski w klasach II i III
  • Rytmika w klasach I – III
  • Gorące posiłki w szkole
  • I  – miejsce w Województwie Małopolski
  • IX – miejsce w Polsce w I Ogólnopolski Turnieju Mini Piłki Nożnej – „OPEL DZIECIOM”, który odbył się w Gliwicach
 • 2000
  • Sześcioletnia szkoła podstawowa. Gimnazjaliści dowożeni do Gimnazjum w Ptaszkowej
 • 2002
  • Wymiana instalacji elektrycznej na terenie starej szkoły. Ocieplenie budynku hali sportowej.
 • 2003
  • Wymiana okien na terenie starej szkoły i remont sali lekcyjnej w starym budynku .
 • 2004
  • VI – miejsce w Małopolsce w indywidualnych biegach przełajowych – Ogorzałka Jakuba oraz udział w tych zawodach Agnieszki Kruczek.
  • Remont kolejnych sal lekcyjnych .
 • 2005
  • Stałe szerokopasmowe łącze w pracowni komputerowej i remont kolejnych sal lekcyjnych .
 • 2006
  • Remont klasy 0 oraz pokoju nauczycielskiego.
  • wymiana oświetlenia na hali sportowej
 • 2007
  • Oddana do użytku  nowa pracownia komputerowa przekazana przez MEN I S  – zakupione nowe meble i stoliki pod komputery .
  • przeniesienie biblioteki do pomieszczenia po starej pracowni komputerowej – wyposażenie jej  w  nowe  meble i stworzenie pracowni multimedialnej z czterema komputerami podpiętymi do internetu.
  •  wymiana okien , dachu oraz wykonanie elewacji na hali sportowej
  • I – miejsce w Małopolsce.
  • VI – Miejsce w Polsce w zawodach finałowych   XII – Turnieju TP  im. Marka Wielgusa w Mini Piłce  Nożnej  kategorii  dziewcząt w Gnieźnie.
 •  2008
  • wykonanie parkingu przed szkołą.
  • remont stołówki szkolnej,
  • zamontowanie drabinek na hali sportowej.
  • ocieplenie starego budynku szkoły.
 • 2009
  • powstaje oddział przedszkolny w szkole
  • wymiana dachu na starym budynku szkoły,
  • remont kapitalny klasy 0 i  I.
 • 2010
  • zamontowanie monitoringu w szkole
  • wymalowanie korytarzy na nowej szkole
  • wykonanie gabloty na puchary,
  • III -miejsce w Małopolsce w XV turnieju im. Marka Wielgusa w Mini Piłce Nożnej w kategorii dziewcząt  w  Dobczycach.
  • I – miejsce w eliminacjach wojewódzkich turnieju „ORLIK 2010”  w kategorii dziewcząt w Kasinie Wielkiej
  • II -miejsce w Małopolsce w turnieju  „ORLIK  2010”  w kategorii dziewcząt  w Niepołomicach
 • 2011
  • Wybudowanie i uruchomienie placu zabaw
  • wymiana okien na nowej szkole
  • I miejsce w Wojewódzkim Halowym Turnieju w Piłce Nożnej  dziewcząt -Tarnów 2011.
 • 2012
  • Monitoring placu zabaw
  • uruchomienie dodatkowej klasy
 • 2013
  • Wyposażenie 4 klas w projektory i ekrany
  • zakup 2 dodatkowych laptopów .
 • 2014
  • Wykonanie elewacji na nowym budynku szkoły
  • wymiana oświetlenia na korytarzu
  • zakup 4 laptopów do klas
 • 2015
  • Przebudowa placu zabaw (nowa powierzchnia, nowe urządzenia).
  • zakup 4 dodatkowych laptopów do pracowni komputerowej
  • przebudowa  8 komputerów do pracowni komputerowej ,
  • wyposażenie oddziału przedszkolnego w nowy sprzęt i pomoce (projekt na kwotę 172 000,00 zł)
  • wykonanie rolet na hali sportowej,
 • 2016
  • zakup 9 komputerów do pracowni komputerowej
  • Zdobycie Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w narciarstwie alpejskim przez Zuzanę Świgut
  • Agnieszka Szarkowska -laureatką Małopolskiego Konkursu Humanistycznego
  • Zakup nagłośnienia na potrzeby szkoły i chóru ( 18 340,00 zł )
  • Wykonanie chodnika przy szkole
 • 2017
  • Zdobycie Wicemistrzostwa Województwa Małopolskiego w narciarstwie alpejskim przez Zuzanę Świgut
  • Wykonanie i zatwierdzenie planu rozbudowy szkoły
  • Zmiana dyrektora – nowym dyrektorem została Pani mgr Agata Brożek
  • Od 1 wrzenia w szkole mamy klasę VII , szkoła stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową
  • Od Listopada rozpoczęła się rozbudowa szkoły .
  • Mistrzostwo Powiatu uczniów w kategorii U-12 w turnieju ” Z podwórka na stadion”