Nasza szkoła :

             Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cieniawie od 1 września 2017 r jest ośmioletnią  szkołą podstawową prowadzoną  przez Gminę Grybów. Organem  sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Krakowie.  Siedzibą szkoły jest budynek numer 140 w Cieniawie. Do obwodu szkolnego należy dzieci z miejscowości Cieniawa .
Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 8 lat.

  • etap I – edukacja wczesnoszkolna w klasach I – III
  • etap II – nauczanie w klasach IV – VIII.

 W szkole działają również: 

  • oddziały przedszkolne dla 3 – 4 letnich
  • oddziały zerowe dla dzieci 5 – cio i 6 – letnich