Numer konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Cieniawie
72 1020 3453 0000 8202 0359 1773Rekrutacja do Przedszkola oraz klasy I Szkoły Podstawowej

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIEW SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W CIENIAWIE NA ROK SZKOLNY 2023 / 2024

Wnioski i Deklaracje do pobrania na stronie internetowej szkoły spcieniawa.pl lub w sekretariacie szkoły,  należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie.

Deklaracje  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 01.02. 2023 do 08.02. 2023 r.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola od 16.02.2023 do 01.03.2023 r. do godz. 15.00

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej od 16.02.2023 do 01.03.2023 r. do godz. 15.00

Przypominam, że rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola składają Deklarację,

Rodzice dzieci, które do przedszkola jeszcze nie uczęszczają składają  Wniosek

Dyrektor Agata Brożek

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Harmonogram dostępności nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cieniawie na rok szkolny 2022 / 2023

Imię i nazwisko n-la

Dzień tygodnia

godzina

Agata Brożek – dyrektor

/j. polski/świetlica/

czwartek

13:15-14:15

Agnieszka Witek – pedagog

poniedziałek

8:35-9:35

Alina Szura

czwartek

13:35-14:35

Jolanta Pajor
/nauczyciel wspomagający/

poniedziałek, środa

12:35-13:05

Agata Czelusta

piątek

13.35-14.05

Marzena Poręba – Pietrzak

czwartek

14.30-15.30

Stanisława Barłóg

środa

9.40 – 10.40

Aneta Olszanecka

poniedziałek / środa

13.40 – 14.10 / 14.25 – 14.55

Beata P-Kiełbasa

środa

12.40 – 13.40

Małgorzata Chronowska

wtorek

14.30 – 15.00

Joanna Galica-Kmak

piątek

7:15-7:45

Mirosław Ogorzałek

środa

14:35 – 15:35

Kruczek Janusz

wtorek

8.45 -9.45

Stanisław Migacz

czwartek

12:20 – 12:50

Agata Tokarczyk

środa, piątek

7.30 – 8.00

Agnieszka Mól

poniedziałek/czwartek

11.35-12.05/14.25-14.55

Beata Czartoryska -Łaś

piątek

13.35 – 14.05

Małgorzata Obrzut- Baran

poniedziałek / czwartek

7: 30- 8.00

Halina Jasińska

poniedziałek

11.35-12.35

Agnieszka Florek

czwartek

7.50 – 8.50

Stanisława Jasińska-Bochenek

poniedziałek/czwartek

7.30- 8.00

Anna Czyżkowska

poniedziałek/środa/czwartek

11.35-15.00/10:15-14.25/11.35-15.00
Jak rozpoznać, czy moje dziecko jest uzależnione od smartfona? Jak sprawdzić, czy moje dziecko gra za dużo? Jak chronić dziecko przed internetową pornografią? Jak pomóc dziecku radzić sobie z zagrożeniami wirtualnego świata? Jak przeprowadzić cyfrowy detoks? Jak mądrze towarzyszyć nastolatkowi w wirtualnym świecie? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w poniższych poradnikach: Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych pochodzenia zwierzęcego


Harmonogram zajęć wspomagających (w zakładce Uczniowie)


Owoce, warzywa i przetwory mleczne
w szkole

Drogi Rodzicu, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Jeżeli Państwa dziecko uczy się w systemie zdalnym i jesteście Państwo zainteresowani odbiorem produktów dla dziecka prosimy o skontaktowanie  się  z  placówką  oświatową,  do  której  uczęszcza  dziecko,  celem ustalenia  terminu  oraz  miejsca  odbioru  produktów w  ramach  programu  oraz  podpisania oświadczenia o  wyrażeniu  zgody  na  obiór  i  udostępnienie  produktów  dziecku,  uczącemu się w  systemie  zdalnym. W  przypadku,  gdy  szkoła  nie  korzysta  z  takiej  formy  udostępniania  produktów  dzieciom, prosimy o  zwrócenie  się  do  placówki  oświatowej  z  prośbą  o podanie przyczyny braku  realizacji  przez  placówkę udostępniania produktów w ramach „Programu dla szkół” dzieciom uczącym się w systemie zdalnym. 

Więcej informacji w załączonej ulotce:


Rekrutacja do Przedszkola oraz klasy I Szkoły Podstawowej

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W CIENIAWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego – formularz do pobrania poniżej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieniawie informuje:

Rekrutacja do przedszkola w Cieniawie na rok szkolny 2021/2022 odbywać będzie się według Uchwały nr XXI/199/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r. (przedszkole), Uchwały nr XXI/198/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r (klasa pierwsza) oraz  Zarządzenia nr 11/2021 Wójta Gminy Grybów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego NA ROK SZKOLNY 2021/22 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grybów.

Wnioski i Deklaracje do pobrania na stronie internetowej szkoły sp.cieniawa.info lub w sekretariacie szkoły,  należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie.

Deklaracje  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 01.02.2021 do 08.02.2021r.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola od  16.02.2021 do 26.02.2021r.

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej od 16.02.2021 do 26.02.2021

Przypominam, że rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola składają Deklarację,

Rodzice dzieci, które do przedszkola jeszcze nie uczęszczają składają  Wniosek

Dyrektor Agata Brożek

DOKUMENTY DO POBRANIA: