24 października 2019 r. uczniowie klas IV, V, VI brali udział w wycieczce  profilaktycznej do Ojcowa. Opiekunami tej wyprawy były Panie: Karolina Grygiel, Beata Poręba-Kiełbasa i Aneta Olszanecka. Projekt ten był współorganizowany przez koordynatora ds. profilaktyki i dofinansowany przez  Gminę Grybów. Podczas wycieczki zrealizowany został program
pt. „Archezja” prowadzony przez wyedukowanych terapeutów.

            Program „Archezja” to podróż przez Dolinę Prądnika, przez średniowiecze, czasy biblijne do prahistorii. Wspólna wyprawa, w której uczestniczyli  nasi uczniowie symbolizuje drogę do dorosłości i wręcz drogę życiową człowieka. Kwestie relacji międzyludzkich łączone były z ciekawymi ćwiczeniami i zadaniami wykonywanymi przez uczestników zajęć.

Motywem przewodnim wycieczki było pokazanie dzieciom i młodzieży konieczności kierowania się w życiu wartościami i posiadania autorytetów, właściwej oceny własnych możliwości, akceptacji siebie i budowania dobrych relacji z innymi.

Wszyscy wróciliśmy bardzo zadowoleni, pełni wrażeń oraz refleksji.

Wycieczka do Ojcowa