Dzień 8 listopada 2019 r. w naszej szkole miał niecodzienny charakter, bowiem uroczyście obchodziliśmy  Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 101 rocznicy odzyskania przez Polskę wolności. Od samego rana odczuć można było odświętną i patriotyczną atmosferę. Cała społeczność szkolna  wykonała chorągiewki biało-czerwone, które nadały rangę świętu.

       Akademii  miała uświadomić uczniom, że

                   „Wolność nie jest nam dana raz na zawsze”,  

   jak uczyli nas: marszałek  Piłsudski, Jan Paweł II i ks. Józef  Tischner. Owe słowa  stały się mottem całej uroczystości. Głównym jednak jej celem było przypomnienie tamtych ciężkich czasów, ale przede wszystkim wzbudzenie  refleksji.

        Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku i w skrócie  przypomniała sytuację polityczną kraju przed odzyskaniem  przez Polskę  niepodległości. W narracji i wierszach (z podkładem muzyki Zbigniewa Preisnera) największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za chrześcijańską ojczyznę.

      Legionowe i patriotyczne pieśni oraz piosenki; ,,Biały krzyż’’ i ,,Żeby  Polska była Polską’’ pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

      Dzień ten był lekcją patriotyzmu i historii, a  uczestniczący  dali wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce.

                                           Czy  TY o tym pamiętasz ?

Narodowego Święto Niepodległości w naszej szkole