KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA  
ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE
NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje:

Rekrutacja do przedszkola w Cieniawie na rok szkolny 2020/21 odbywać będzie się według Uchwały nr XXI/199/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. (przedszkole), Uchwały nr XXI/198/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. (klasa pierwsza) oraz  Zarządzenia nr 19/2020 Wójta Gminy Grybów z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grybów na rok szkolny 2020/21.

Wnioski i deklaracje, dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły,  należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie:

  • Deklaracje od 03.02.2020 do 10.02.2020r.
  • Wnioski  od  18.02.2020 do 28.02.2020r.
  • Wnioski o przyjecie do klasy pierwszej szkoły podstawowej od 18.02.2020 do 28.02.2020

Przypominam, iż rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola składają Deklarację, natomiast rodzice dzieci, które do przedszkola nie uczęszczają składają Wniosek

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i klasy pierwszej określa Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Grybów.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola.
Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

KOMUNIKAT DYREKTORA!!!
Tagi: