Nasze małe ojczyzny”,  to temat innowacji prowadzonej w klasie trzeciej, w ramach której dzieci poznają kulturę i tradycje wybranych regionów Polski.
Podczas tych zajęć przygotowałam z dziećmi inscenizację pt. „Jarmark wielkanocny”, której celem było między innymi zapoznanie dzieci z gwarą, czyli mową ludności zamieszkującej poznane regiony Polski, zapoznanie
z tradycjami wielkanocnymi, strojami, muzyką i tańcami.
Myślę, że warto ocalić od zapomnienia  „małe ojczyzny” i  kultywować bogatą tradycję ludową. To przekonanie pragnę wyrobić w dzieciach i taki jest główny cel prowadzonych przeze mnie zajęć.

Wychowawczyni klasy III Stanisława Barłóg

„Nasze małe ojczyzny” – kultura i tradycje wybranych regionów Polski