Z okazji Dnia Dziecka odbyła się w naszej szkole charytatywna loteria fantowa zorganizowana przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny. Całkowity dochód został przeznaczony na rehabilitację uczennicy Martynki.

Każde dziecko miało możliwość zakupu 3 losów. Z zakupionych losów w dniu 1 czerwca, Martynka wylosowała nagrodę główną – rower, ufundowany przez Sołtysa Wsi Cieniawa pana Dariusza Jasińskiego.

Dzieci z radością losowały fanty przygotowane przez Sponsorów, za co wszystkim serdecznie dziękujemy
i składamy wyrazy wielkiego uznania.

Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców

Charytatywna loteria fantowa