Pasowanie uczniów klasy I

13 października  w  naszej szkole  odbyło się uroczyste ślubowanie
i pasowanie na  uczniów dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 zostały przyjęte do klasy pierwszej.

Na początku uroczystości Pani Agata Brożek Dyrektor Naszej Szkoły powitała przybyłych gości  Pana Jacka Migacza Wójta Gminy Grybów, Panią Marię Tarasek Kierownika Referatu Oświaty w Grybowie, oraz  rodziców i uczniów klasy I. Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej, na którą składały się wiersze piosenki oraz układy taneczne dotyczące znajomości symboli narodowych i zasad ruchu drogowego  
w wykonaniu uczniów klasy pierwszej.
Po prezentacji umiejętności i wiadomości pierwszoklasistów nastąpił uroczysty akt ślubowania i pasowania na ucznia . Tego symbolicznego aktu dokonała Pani Dyrektor Agata Brożek. Po uroczystym pasowaniu uczniowie odcisnęli swój paluszek w ,,Złotej Księdze Uczniów”, czym potwierdzili swoje Ślubowanie.               

Na zakończenie uroczystości Pan Wójt Jacek Migacz i Pani Dyrektor Agata Brożek złożyli  dzieciom serdeczne życzenia i wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz prezenty. Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe zdjęcia.

Już jesteśmy uczniami!