Wystarczyło zaledwie kilka dni, aby jedno z pomieszczeń szkoły zapełniło się paczkami dla mieszkańców zza wschodniej granicy. Dary dla Ukrainy zebrane i posegregowane w naszej szkole zostały zabrane przez sołtysa Pana Dariusza Jasińskiego.

Wyrazy uznania dla WSZYSTKICH darczyńców! Akcja trwa nadal, pamiętajmy: Dobro wraca!

Jednocześnie przypominamy o kolejnej zbiórce, również dla potrzebujących dzieci, ale tym razem w Kamerunie. Zbiórka została przedłużona do 11 marca.

Dziękujemy za wsparcie w tych obydwu ważnych przedsięwzięciach!!!

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły Agata Brożek

WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA WASZEGO DOBREGO SERCA