Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy jak zwykle uroczystą mszą świętą  o godz.9.00. Następnie tradycyjnie klasami,  za pocztem sztandarowym,  udaliśmy się do szkoły, by wspólnie powitać nowy rok szkolny  i przyjąć pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej szkoły.
 Dzieci z klasy I przygotowały piękny program artystyczny,  czym udowodniły, że są gotowe zostać uczniami.  W obecności całej społeczności szkolnej, rodziców i miłych gości w osobie Pana Wójta Gminy Jacka Migacza oraz Pani Kierownik  Referatu Oświaty Marii Tarasek złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane przez Panią Dyrektor na uczniów. Otrzymały życzenia i prezenty od starszych kolegów i koleżanek, Rodziców i Pana Wójta.  Rodzice, dumni ze swoich pociech,  zaprosili  ich na słodki poczęstunek.

Przywołując  słowa  „Coś się kończy, a coś się zaczyna ” wspominamy drugie ważne wydarzenie w naszej szkole w tym dniu.  Było to pożegnanie Pani Haliny Poręby –  zasłużonej  nauczycielki i wychowawczyni, która odeszła na emeryturę po 42 latach oddanej pracy w Szkole Podstawowej w Cieniawie. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile, dobre rady, optymizm i pogodę ducha w każdej sytuacji, serce i mądrość przekazywaną wychowankom. Życzymy, aby nowy rozdział życia, który właśnie rozpoczęła był pełen dobrych, twórczych chwil.

Wybiła już godzina,
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite,
nad książką szkolną, nad zeszytem…
Życzymy wszystkim uczniom na początek – samych piątek!
A nauczycielom, by współpraca z uczniami i rodzicami układała się jak najlepiej i aby osiągali sukcesy na polu zawodowym.

Zdjęcia wykonane przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach programu “Laboratoria Przyszłości “

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023