Dla Niepodległej!

Naród, który nie szanuje swej przeszłości,

Nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

i nie ma prawa do przyszłości.

                                                    Józef Piłsudski

Dnia 10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia na pamiątkę 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klasy VI pod opieką wychowawcy mgr Mirosława Ogorzałka przygotowali montaż słowno-muzyczny. Recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne wraz z całą społecznością szkolną, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii.
           Uczestnicząc corocznie  w obchodach Narodowego Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci  o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Zdjęcia wykonane przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach programu “Laboratoria Przyszłości “

Obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości