9 grudnia, 2022r.
Jak ubierali się nasi pradziadkowie?
Tego dzieci dowiedziały się na spotkaniu z Grzegorzem Nosalem – etnografem- amatorem

Patrząc w przyszłość, nie możemy zapomnieć o przeszłości, o tym kim jesteśmy i skąd się wywodzimy. Dlatego w szkole staramy się ukazywać dzieciom piękno Polski przejawiające się w różnorodności  poszczególnych jej regionów i ich tradycjach. Cieniawa to pogranicze lachowsko-pogórzańskie.

Pasją Pana Grzegorza, mieszkańca Białej Niżnej, jest poznawanie tradycji i kultury regionu, w którym mieszka. Posiada on bogatą kolekcję strojów ludowych Pogórzan, nie tylko posiada, ale możemy Go w nich podziwiać w każdą niedzielę i święta. Chętnie także podzielił się  z nami swoją bogatą wiedzą i zaprezentował dzieciom stroje, omawiając różnice w zdobieniach u Pogórzan i Lachów Sądeckich..

To właśnie postawa takich ludzi jak pan Grzegorz i jego pasja może zainspirować także innych do działań mających na celu propagowanie ludowej tradycji naszych dziadów, ocalenie jej od zapomnienia i przekazywanie kolejnym pokoleniom.

Zdjęcia wykonane przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach programu “Laboratoria Przyszłości “

Poznawanie kultury i tradycji regionu – spotkanie z Panem Grzegorzem Nosalem