W naszej szkole odbywał się „bieg po zdrowie”, a zawodnikami byli uczniowie klas czwartych.

„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. 

Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Główne cele programu to:

  • opóźnienie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, stymulujących kreatywność uczniów.

„Bieg po zdrowie” – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej