W ramach II Małopolskiego Dnia dla Klimatu, w Powiecie Nowosądeckim jest prowadzona kampania „Drzewa są ważne”. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego otrzymali sadzonki drzewa: głogu jednoszyjkowego, które posadzili na terenie naszej szkoły.

Celem kampanii jest wzbudzanie troski mieszkańców o to, by w naszym otoczeniu było jak najwięcej zieleni. Sadząc drzewa możemy wpływać pozytywnie na nasz klimat lokalny – drzewa produkują tlen pochłaniając dwutlenek węgla, pomagają zatrzymywać wodę w gruncie, a ich cień daje wytchnienie w upalne dni.

Zdjęcia wykonano sprzętem zakupionym w ramach projektu Laboratoria przyszłości.

Kampania “Drzewa są ważne” w ramach II Małopolskiego Dnia dla Klimatu