21 czerwca 2023 r. ósmoklasiści uroczyście pożegnali Szkołę Podstawową. Uroczystość przebiegała pod hasłem „Wszystko ma swój czas…” Uczniowie, pod okiem wychowawczyni Pani Aliny Szura, przygotowali montaż słowno – muzyczny podczas którego przedstawili swoje talenty.

Pani Dyrektor Agata Brożek wręczyła dyplomy uczniom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne i pochwalne.

Na zakończenie wystąpili uczniowie klasy 7 z krótkim programem, którym pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki.

Fotorelacje wykonano sprzętem z projektu Laboratoria Przyszłości

„Wszystko ma swój czas…” – pożegnanie absolwentów