Dzień 13 października upamiętniał w naszej szkole 250 rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej. Dyrektor Agata Brożek przybliżyła uczniom dlaczego 14 października obchodzimy święto powołania KEN, następnie szkoła wspólnie odśpiewała hymn, a klasa 4 z wychowawcą, Panią Jolantą Pajor oraz Panem Mirosławem Ogorzałkiem zaprezentowała krótki program artystyczny o trudach codziennej pracy nauczyciela.

Po akademii wyróżniono pracowników szkoły za ich pracę w ubiegłym roku, a przedstawiciele Rady Rodziców złożyli na ręce Pani Dyrektor podziękowania i życzenia dla niej samej, pedagogów i innych pracowników szkoły.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2023