Dnia 10 października 2023 r. klasy VII i VIII wraz wychowawcami i pedagogiem uczestniczyły w wycieczce profilaktycznej do Ojcowa. Program wycieczki był opracowany przez profilaktyków Fundacji Wspierającej Wychowanie „ARCHEZJA”.

Zajęcia profilaktyczne „ARCHEZJA” to kilkugodzinna podróż przez czas i przestrzeń doliny ojcowskiej dająca okazję grupie do wspólnej refleksji nad wartościami, budowania dobrych relacji z innymi, wzmacniania poczucia własnej wartości oraz wyznaczania celów w życiu. Tematyka zajęć nawiązuje do przyrody i historii Ojcowskiego Parku Narodowego.

W niezwykłą przyrodę i niekiedy mocno zawiłe tajniki historii wprowadzały nas Panie realizatorki z Archezji. Spacerując po ojcowskim zamku, wdrapując się na wieżę, chroniąc się w Jaskini Łokietka czy zwiedzając Park Narodowy, mieliśmy niezwykłą możliwość refleksji nad tym, co w życiu ważne – nad wartościami, relacjami z drugim człowiekiem czy też akceptacją siebie. Pani profilaktyk w niezwykły sposób przenosiła nas z dawnych dziejów do teraźniejszości i pomagała w odnajdywaniu odpowiedzi na nurtujące nas życiowe pytania. W trakcie wycieczki nie zabrakło też czasu na integrację całej grupy, wartościowe rozmowy czy wspólny posiłek – pieczone kiełbaski. Wiele radości sprawiło nam strzelanie z łuku, poszukiwanie skamienielin w drodze do jaskini oraz dostrzeganie stalagmitów na ciemnych sufitach jaskini. Naszą wyprawę możemy uznać za bardzo udaną! Teraz nasi uczniowie świetnie wiedzą jak radzić sobie z różnymi trudnościami!

Wycieczka profilaktyczna do Ojcowa – ARCHEZJA