Bardzo dobra wiadomość dla całej społeczności szkolnej i mieszkańców, ponieważ pod koniec lutego Wójt Gminy Grybów Pan Jacek Migacz podpisał 2 umowy na budowę boisk sportowych w naszej miejscowości.

Według informacji serwisu internetowego UG w Grybowie zakres pierwszej inwestycji obejmuje budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Cieniawie. Druga inwestycja polegać będzie na budowie zaplecza sportowego i budowie boiska piłkarskiego. Roboty budowalne rozpoczną się już w marcu 2024 roku, a planowo zakończą się w lipcu 2025 r.

Inwestycje są objęte dofinansowaniem z Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2023, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Łączna wartość uzyskanego dofinansowania wynosi ponad 2 500 000,00 zł. Całkowita wartość obu projektów wynosi ponad 4 240 000,00 zł.

Wspomniane inwestycje znacząco poprawią infrastrukturę sportową dla uczniów szkoły i mieszkańców.

Budowa boisk sportowych w Cieniawie