W piątek 1 marca 2024 r. w szkole odbył się pierwszy turniej międzyklasowy z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Klasy od 4 do 8 rywalizowały ze sobą rozwiązując różnorodne zadania językowe. Uczniowie również prezentowali recytację Inwokacji A. Mickiewicza.

Zwyciężyła klasą 8 ale wszystkie drużyny wykazały się wiedzą i sprawnością językową. Każda okazja do nauki przez zabawę jest dobra!

Fotorelacja: M. Igielski
Tekst: M. Oracz

Szkolny Turniej Wiedzy o Języku Polskim