Dnia 7 czerwca 2019 r. uczniowie klasy VIII pod opieką Anety Olszaneckiej i Marzeny Poręby -Pietrzak, w ramach realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego, wzięli udział w nietypowej „lekcji wychowawczej” przeprowadzonej na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu. „Lekcja” ta prowadzona była przez funkcjonariusza służby więziennej, wychowawcę penitencjarnego. Wizyta w Zakładzie Karnym zaczęła się od wylegitymowania wszystkich uczestników wyjazdu oraz przeprowadzenia kontroli. Następnie omówiono zasady bezpieczeństwa, którym wszyscy uczniowie musieli się podporządkować w czasie pobytu na terenie zakładu. Oprowadzanie zaczęło się na placu przed budynkiem administracyjnym, gdzie uczniowie mogli obejrzeć wyposażenie samochodów operacyjnych, służących m.in. do konwojowania więźniów. Następnie grupa udała się na teren ścisły Zakładu Karnego, do pawilonu A, gdzie przebywają osadzeni. Uczniowie mogli zobaczyć m.in., na czym polegają zabezpieczenia uniemożliwiające osadzonym opuszczenie zakładu, salę widzeń dozorowanych, salę bezdozorową oraz tzw. pleksę, kaplicę więzienną czy świetlicę dla więźniów. Największe wrażenie zrobiła na młodzieży cela więzienna, do której zostali wpuszczeni i gdzie mogli z bliska zaobserwować, w jakich warunkach żyją osadzeni oraz jak wygląda miejsce, w którym spędzają niemal 23 godziny na dobę. Spędzenie kilku minut w tej małej zamkniętej przestrzeni było dla uczniów nie lada przeżyciem.

Pan funkcjonariusz oprócz pokazania, jak funkcjonuje zakład karny od strony prawnej i technicznej, tłumaczył również młodzieży, czym jest ograniczenie wolności w aspekcie psychologicznym i społecznym. Zwrócił uwagę, aby uczniowie podejmując w przyszłości jakiekolwiek decyzje byli świadomi ich konsekwencji, gdyż czasem z pozoru niewinne działania mogą doprowadzić do prawdziwych ludzkich tragedii.

Lekcja ta niewątpliwie zostanie na długo w pamięci uczniów i być może będzie dla nich przestrogą przed zrobieniem czegoś, co mogłoby ich w to miejsce zaprowadzić.

„Lekcja wychowawcza” uczniów klasy VIII w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu