Dnia 2 września 2019 roku po uroczystej mszy świętej w murach szkoły nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie klasy ósmej i czwartej przygotowali montaż słowno – muzyczny na temat 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie wakacji i powitanie nowego roku szkolnego.
Po części artystycznej głos zabrała pani dyrektor mgr Agata Brożek.
Następnie uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do klas celem omówienia spraw organizacyjnych.

Nauki nadszedł czas… – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019 / 2020