Do akcji bicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy przystąpili też uczniowie klasy ósmej naszej szkoły. Uczniowie wykonywali RKO nieprzerwanie na trzech fantomach przez wyznaczone 30 minut.

16 października Europejskim Dniem Przywracania Czynności Serca