Pod takim hasłem uczniowie klasy pierwszej 17 października 2019 roku złożyli uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor szkoły Agata Brożek dokonała pasowania ich na pełnoprawnych uczniów.

W uroczystości tej oprócz pierwszoklasistów uczestniczyli uczniowie całej szkoły, nauczyciele, rodzice a także wójt naszej gminy pan Jacek Migacz.

Po akademii, na której uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności oraz wiedzę na temat zasad obowiązujących w szkole, w klasie i na drodze zostali przyjęci w poczet uczniów.

Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali upominki od starszych kolegów, od rodziców i od wójta gminy. Wszystko zapowiada się, że pierwszoklasiści będą chlubą naszej szkoły.

Chlubą naszej szkoły być ślubujemy