Dzień 10 października 2019 r. zapisał się w historii naszej placówki jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cieniawie oraz otwarcie nowo rozbudowanego budynku.

            Uroczystości zainaugurowano Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu w Cieniawie, którą celebrował Dziekan Dekanatu Nowy Sącz Wschód ks. Prałat Czesław Paszyński, a towarzyszył mu proboszcz ks. dr Wacław Barnaś. W świątyni zgromadzili się zaproszeni  goście, dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice oraz mieszkańcy Cieniawy. Po homilii nastąpiło uroczyste poświęcenie i Sztandaru.

            Po Mszy świętej, przy wstrzymanym ruchu ulicznym, uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkoły. Na czele kolumny szły poczty sztandarowe, następnie uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszeni goście. Przed budynkiem szkoły odbyło się poświęcenie nowo wyremontowanego skrzydła szkoły oraz uroczyste przecięcie wstęgi. Po przekroczeniu progu szkoły zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia całego budynku, gabinetu dyrektora i sal lekcyjnych. Towarzyszyli im uczniowie przebrani za postacie z książek patrona szkoły – Kornela Makuszyńskiego. Wśród nich byli: bliźniacy Jacek i Placek z książki „O dwóch takich co ukradli księżyc”, sympatyczna Basia z utworu „Panna z mokrą głową”, Adaś Cisowski czyli „Szatan z siódmej klasy”, czy słynny „Koziołek Matołek”.

            Oficjalną część uroczystości nadania Sztandaru Szkole Podstawowej rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego. W pierwszej kolejności głos zabrała pani dyrektor Agata Brożek, która bardzo serdecznie powitała  dostojnych Gości przybyłych na imprezę. Następnie Wójt Gminy Grybów pan Jacek Migacz odczytał i wręczył pani Dyrektor Akt Nadania Sztandaru. W dalszej części akademii fundatorzy osobiście wbijali wygrawerowane swoim imieniem i nazwiskiem gwoździe do tablicy pamiątkowej.

            Kolejnym punktem uroczystej ceremonii było przekazanie przez przedstawicieli Rady Rodziców, pana Jacka Migacza, panią Agnieszkę Gaborek i panią Jadwigę Kruczek, poświęconego Sztandaru Dyrektorowi Szkoły pani Agacie Brożek, która z kolei przekazała go Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu Uczniów, w skład którego weszli: Kacper Górka    w asyście Magdaleny Gawlak i Kingi Ogorzałek. Pani Dyrektor oddając Sztandar powiedziała: „Drodzy Uczniowie, przekazuję Sztandar w Wasze ręce – niech będzie on symbolem Waszej godności i powinności uczniowskiej, a także patriotyzmu, miłości do Boga, do ludzi. Strzeżcie jego honoru”. Następnie Poczet Sztandarowy zaprezentował zgromadzonym awers i rewers Sztandaru Szkoły.

            W obecności zgromadzonych gości, przedstawiciele poszczególnych klas Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cieniawie złożyli ślubowanie na otrzymany Sztandar. Tekst przysięgi odczytała pani Beata Poręba-Kiełbasa, a uczniowie odpowiadali na  kolejne wezwania: „Ślubujemy!”.

            Nadszedł moment, aby głos zabrali goście, a mianowicie Wójt Gminy Grybów pan Jacek Migacz, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu pan Dariusz Leśniak, Przewodniczący Rady Gminy Grybów pan Jacek Ziębiec oraz Wicestarosta Powiatu Nowosądeckiego pan Antoni Koszyk. Goście swoimi refleksjami podkreślili wyjątkowy charakter tej uroczystości i podziękowali za zaproszenie.

            Po przemówieniach młodzież naszej szkoły zaprezentowała część artystyczną, której myśl przewodnia brzmiała „Mądrym być to wielka sztuka, byś dobrym jeszcze większa”. Za pomocą kartonowych pudeł z napisami np.:  pasja, mądrość humor, odpowiedzialność, idea, misja, rzetelność uśmiech, prawda, sukces, ciepło, standard, stworzyli budowlę na kształt szkoły, charakteryzującą się właśnie powyższymi wartościami. Końcowa część montażu słowno – muzycznego to wystukanie rytmu przy użyciu kubków plastikowych do utworu muzycznego. Dokonali tego wspólnie: uczniowie, rodzice, nauczyciele, a także sołtys Cieniawy pan Dariusz Jasiński. Na zakończenie akademii pani Dyrektor Agata Brożek podziękowała wszystkim przybyłym na tę uroczystość, poprosiła Gości o wpisy do Księgi Pamiątkowej i zaprosiła na wspólny obiad.

Link do relacji wideo z wydarzenia

Serdeczne podziękowania dla Pana Łukasza Poręby za wykonanie zdjęć i filmu z uroczystości.

Uroczyste nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cieniawie i otwarcie nowo rozbudowanego budynku.