Dnia 12.12.2019 r odbyła się akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka a zwłaszcza Prawa  Dziecka. Przypomnieliśmy dzieciom, że warto znać swoje prawa, choćby nawet dlatego żeby przypomnieć o nich Rodzicom, Nauczycielom.

Przecież Świat nie należy tylko do Dorosłych! Dzieci i młodzież też mają swoje prawa i należy dbać żeby były one respektowane!!!

Wszystkie dzieci, młodzież do 18 roku życia mają prawo do:

  • wypowiedzi własnego zdania w ważnych dla nich sprawach, w których dorośli powinni ich wysłuchać,
  • szanowania ich godności i prywatności np. respektowania prywatności korespondencji,
  • życia beż przemocy i poniżania,
  • ochrony przed złym traktowaniem i krzywdzeniem fizycznym oraz psychicznym,
  • życia i prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego,
  • miłości i wychowania przez oboje rodziców, także gdy rodzice nie mieszkają razem,
  • nauki, wypoczynku i pełnej opieki medycznej,
  • aby wszystkie sprawy w sądach i urzędach, dotyczące dzieci, uwzględniały najpierw ich dobro, a potem interesy dorosłych
  • prawa dziecka do godnego życia powinny być przestrzegane w domu, szkole, na ulicy – wszędzie.

Jeżeli są one łamane powinniście się zwrócić do odpowiednich osób – kogoś z rodziny, pedagoga, lekarza lub Rzecznika Praw Dziecka. Jeżeli chcecie pozostać anonimowi to możecie zadzwonić lub napisać do Komitetu Ochrony Praw Dziecka – specjalnej instytucji, która pomaga dzieciom lub zadzwonić na  numer Telefonu Zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Prawa dziecka