W miesiącu lutym nasza szkoła brała udział w ogólnoświatowych odchodach Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 pod hasłem „Działajmy razem” i zrealizowała  różnorodne zadnia w tym związane. Były to miedzy innymi :

  • Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów klasy II oraz   klas od  IV do VIII na temat: bezpieczeństwa  w sieci i przeciwdziałania cyberprzemocy, pozytywnych i negatywnych zastosowań Internetu dostosowane do wieku uczestników.
  • Przygotowanie gazetek informacyjnych na temat bezpieczeństwa w sieci, e- uzależnień dzieci i młodzieży, zagrożeń związanych z grami online.
  • Konkurs na wykonanie najlepszego plakatów promującego bezpieczeństwo w sieci przez uczniów klasy IV –VIII.

Prace były oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

–  Oryginalne hasło

–  Nakład pracy

–  Kreatywność

–  Ogólne wrażenie artystyczne

Prace zostały ocenione przez  Jury w składzie : pani Dyrektor Agata Brożek, ksiądz Wacław Barnaś , pani Katarzyna Niemiec, pani Karolina Grygiel. Jury dokonało oceny po zakończeniu terminu składania plakatów.  Spośród złożonych prac wybrane zostały 3 najlepsze plakaty, który zostały nagrodzone.

  • 1 miejsce zajął plakat wykonany przez uczennice klasy IV: Zofię Michalik, Magdalenę Fecko, Aleksandrę Gaborek, Mariolę Śmietanę, Weronikę Ząber, Martynę Gaborek, Maję Bodziony. (40 punktów)
  • 2 miejsce zdobył plakat wykonany przez uczniów klasy IV: Adama Fydę, Macieja Piskora, Krystiana Słoweckiego, Bartłomieja Gaborka. (29 punktów)
  • 3 miejsce otrzymała praca Wiktora Bochenka z klasy VII. (26 punktów)
  • Podsumowanie realizacji inicjatywy, rozstrzygnięcie konkursu i  przyznanie nagród podczas apelu w  obecności całej społeczności szkolnej.

Inicjatorem i realizatorem działań była nasza szkolna pani pedagog, Karolina Grygiel we współpracy z uczniami i nauczycielami.

Mamy ogromną nadzieję, że podjęte działania przyczynią się po podniesienia poziomu bezpieczeństwa w sieci naszych uczniów i wdrożeniu do  pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa w sieci oraz wartościowe kampanie społeczne skierowane zarówno dla rodziców jak i dla dzieci mogą Państwo znaleźć na stronie :

https://www.saferinternet.pl/

Więcej informacji o DBI:

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org. , w tym roku na liście widnieje również nasza szkoła !

Głównym celem DBI
jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Podczas tegorocznych obchodów zachęcaliśmy wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Zwracaliśmy także szczególną uwagę na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Co roku, dla lokalnych organizatorów DBI przygotowywany jest także konkurs na najciekawszą inicjatywę. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie swojej akcji do końca lutego 2020 r, a następnie przesłanie do końca marca 2020 r. sprawozdania ze zrealizowanej inicjatywy.

 Informujemy, że nasza szkoła zgłosiła swoją akcję i przesłała sprawozdania w celu udziału w konkursie.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W NASZEJ SZKOLE !