Od poniedziałku tj od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. szkoła i przedszkole zostają zamknięte zgodnie z informacją premiera Morawieckiego.

W czwartek 12 marca i piątek 13 marca 2020 r. w szkole i przedszkolu będą tylko zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

O formie prowadzonych zajęć przez nauczycieli z uczniami zostaną Państwo powiadomieni w późniejszym terminie.

Informacja dla rodziców dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Cieniawie