Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieniawie prosi rodziców dzieci, którzy składali wniosek o przyjęcie do przedszkola o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły pisemnego oświadczenia o woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

W związku z zaistniałą sytuacją dopuszcza się również przesłanie drogą mailową jako załącznika wypełnionego potwierdzenia woli na adres: spcieniawa@planty.pl

Potwierdzenie należy złożyć w dniach od 12.03.2020 do 23.03.2020 r.

Pobierz potwierdzenie woli

Komunikat do rodziców w sprawie przyjęcia dzieci do przedszkola