Materiały dotyczące trwającej kampanii edukacyjnej dedykowanej koronawirusowi

Strona internetowa dedykowana kampanii: www.gov.pl/koronawirus

Nr telefonu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Nowym Sączu

Wykaz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
w woj. małopolskim

Szpitale z oddziałami zakaźnymi
w woj. małopolskim

UWAGA!!! Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem