Szanowni Rodzice!!!

Informuję, że od 18.05.2020 r. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cieniawie prowadzi zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodziców pracujących. W tym celu zostały przygotowane procedury,
z którymi należy się zapoznać oraz wypełnić i przekazać do dyrektora oświadczenie jeżeli decydujecie się Państwo posłać dziecko do przedszkola. Procedury i oświadczenie do pobrania znajduje się na stronie internetowej SP w Cieniawie  „Zasady funkcjonowania  Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cieniawie  w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19”  

Oświadczenie należy przesłać co najmniej na dzień przed posłaniem dziecka do przedszkola, lub dostarczyć w dniu kiedy dziecko zostanie przyprowadzone, z tym, że informację telefoniczną przekażecie  dyrektorowi 184453145 dzień wcześniej- (184453145)

Zajęcia opiekuńcze  dla kl. I-III będą prowadzone od 25.05.2020r. dla uczniów rodziców pracujących. Zajęcia są dobrowolne, rodzice mają złożyć stosowne oświadczenie i zapoznać się z procedurami, które znajdują się wraz z oświadczeniem na stronie SP „Procedury postępowania w czasie zajęć opiekuńczych z elementami zajęć dydaktycznych  z uczniami kl. I-III – szkoła podstawowa.

Oraz zasady dla ucznia odbywającego zajęcia rewalidacyjne  w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19”

Od 25.05.2020 dla klasy VIII, a od 01.06.2020 dla wszystkich pozostałych klas organizowane będą konsultacje dla uczniów. Konsultacje są dobrowolne. Uczniowie, którzy chcą poprawić oceny czy napisać zaległe sprawdziany lub zadania klasowe będą mogli spotkać się z nauczycielami w szkole po wcześniejszym umówieniu się i zgłoszeniu przez rodzica stosownego oświadczenia.  Procedury i oświadczenie znajdują się na stronie SP  „Procedury – postępowania w czasie udzielania konsultacji uczniom  w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19” 

Proszę także rodziców uczniów klasy VIII o zapoznanie się z procedurami związanymi z organizacją i przebiegiem egzaminów klasy VIII w roku szkolnym 2019/20. Procedury i oświadczenie na stronie
SP  „Procedury egzaminacyjne – egzamin klasy VIII – 16-18.06.2020 r.
w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19

                                                                         Dyrektor SP w Cieniawie

                                                                                     Agata Brożek

Przedszkole Samorządowe
(procedury bezpieczeństwa)

Do pobrania:

Zasady funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego w Cieniawie w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19

Oświadczenie rodzica dziecka, które uczęszcza do Oddziału Przedszkolnego w Cieniawie

Szkoła Podstawowa kl. I-III
(zajęcia opiekuńcze z elementami zajęć dydaktycznych
z nauczycielami)

Do pobrania:

Procedury postępowania w czasie zajęć opiekuńczych
z elementami zajęć dydaktycznych z uczniami kl. I-III – szkoła podstawowa oraz zasady dla ucznia odbywającego zajęcia rewalidacyjne w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19

Oświadczenie rodzica dziecka, które uczęszcza do Szkoły Podstawowej

Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII
(konsultacje z nauczycielami)

Do pobrania:

Procedury – postępowania w czasie udzielania konsultacji uczniom w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19

Oświadczenie rodziców dzieci uczęszczających na konsultacje

Procedury egzaminacyjne
(egzamin klasy VIII – 16-18 czerwca 2020 r.)

Do pobrania:

Procedury egzaminacyjne – egzamin klasy VIII – 16-18.06.2020
w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19

Oświadczenie rodziców dziecka przystępującego do egzaminów ósmoklasisty

WAŻNE! Zarządzenia, procedury i oświadczenia dotyczące zasad funkcjonowania szkoły i przedszkola w Cieniawie w czasie epidemii COVID-19