KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W CIENIAWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego – formularz do pobrania poniżej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieniawie informuje:

Rekrutacja do przedszkola w Cieniawie na rok szkolny 2021/2022 odbywać będzie się według Uchwały nr XXI/199/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r. (przedszkole), Uchwały nr XXI/198/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r (klasa pierwsza) oraz  Zarządzenia nr 11/2021 Wójta Gminy Grybów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego NA ROK SZKOLNY 2021/22 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grybów.

Wnioski i Deklaracje do pobrania na stronie internetowej szkoły sp.cieniawa.info lub w sekretariacie szkoły,  należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie.

Deklaracje  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 01.02.2021 do 08.02.2021r.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola od  16.02.2021 do 26.02.2021r.

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej od 16.02.2021 do 26.02.2021

Przypominam, że rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola składają Deklarację,

Rodzice dzieci, które do przedszkola jeszcze nie uczęszczają składają  Wniosek

Dyrektor Agata Brożek

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Rekrutacja do Przedszkola i klasy I Szkoły Podstawowej