Wyniki rekrutacji na stanowisko pomoc nauczyciela 6 godzin, porządkowy pomieszczeń przedszkolnych 2 godziny.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieniawie informuje, że w wyniku przeprowadzonej w dniach 05.10.2021r. – 06.10.2021r.  dwustopniowej rekrutacji na stanowisko  pomoc nauczyciela, porządkowy pomieszczeń przedszkolnych, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 5/20/21 dokonała wyboru.

Na w/w stanowisku zostanie zatrudniona Pani Wanda Pyrdoł.

Gratulujemy i życzymy sukcesów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieniawie
Agata Brożek

Wyniki rekrutacji