26 listopada w ramach andrzejek uczniowie z klasy 6 i 8  uczestniczyli w wycieczce do kina Helios w Nowym Sączu.

Każda wycieczka dostarcza nowych doświadczeń, utrwala integrację i wzmacnia więzi koleżeńskie, kształtuje nawyk kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz środkach transportu.

Film ” Chłopiec z chmur”  dostarczył uczniom dużą dawkę zabawy i pozytywnych emocji o których rozmawiali podczas wspólnego posiłku.

Źródło: https://multikino.pl/filmy/chlopiec-z-chmur

Andrzejki w Heliosie…