24 czerwca w naszej szkole miało miejsce uroczyste zakończenia roku szkolnego.  Rozpoczęło się ono mszą świętą, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna. Następnie wszyscy klasami, za pocztem sztandarowym udali się do szkoły na rozdanie świadectw i część artystyczną. Ta składała się z trzech części: pożegnania przedszkola, zakończenia roku szkolnego 2021/2022 oraz zakończenia szkoły przez klasę VIII i pożegnania absolwentów.

Na początku nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru pod opiekę nowego pocztu sztandarowego. Jako pierwsze  ze swoim programem artystycznym wystąpiły dzieci z klasy 0 i przedszkola. Następnie  uczniowie klasy VII pożegnali  „na wesoło” koleżanki i kolegów  z klasy VIII.

Kolejnym punktem programu było uroczyste pożegnanie absolwentów. Uczniowie klasy VIII w swoim programie artystycznym podziękowali nauczycielom, pracownikom szkoły oraz koleżankom i kolegom za wspólnie spędzone lata. Część artystyczną zakończyła prezentacja multimedialna ilustrująca dziewięcioletni pobyt uczniów w szkole.

Następnie odbyło się wręczenie świadectw z wyróżnieniem dla absolwentów oraz listów gratulacyjnych dla ich rodziców.

Uczniowie, którzy ukończyli  Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cieniawie z wyróżnieniem to: Agnieszka Bochenek, Zuzanna Kogut, Kornelia Lebda, Justyna Nowak, Julia Kruczek, Jakub Jasiński, Adrian Kruczek, Artur Poręba i Bartłomiej Ziębiec.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie nagród, dyplomów i świadectw z wyróżnieniem dla uczniów klas I-III oraz klas IV – VII.

Wszystkim gratulujemy i życzymy udanych wakacji!!!

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022