Czwartek 22 grudnia 2022 r. – to pamiętny dzień klasowych Wigilii. Świąteczne spotkania przy wspólnym wigilijnym stole na stałe wpisały się w tradycje szkoły.

Wzruszeń moc…

Zdjęcia wykonane przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach programu “Laboratoria Przyszłości “

Wigilie klasowe