11 maja 2023r. uczniowie klasy III przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM. Tegoroczny sprawdzian składał się z dwóch części podstawowych: języka polskiego i matematyki oraz części dodatkowej- przyrody. Na rozwiązanie pierwszej części testu z języka polskiego- z zakresu słuchania ze zrozumieniem- uczniowie mieli 15 minut, a na wykonanie drugiej części- z zakresu czytania ze zrozumieniem-35 minut. Test z matematyki uczniowie rozwiązywali w ciągu 45 minut, a z przyrody- 20 minut.

Przed przystąpieniem do sprawdzianu uczniowie obejrzeli film terapeutyczny, natomiast po zakończeniu sprawdzianu nauczyciel przeczytał im bajkę pt: „ O tym, jak ważne jest odczuwanie dumy ze swoich sukcesów”.

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM