W roku szkolnym 2022/2023 klasa III realizowała rekomendowany program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej ,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. 

Celem programu APTECZKA jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami.
Gdy ktoś się zrani lub skaleczy sięga do apteczki pierwszej pomocy medycznej, by szybko opatrywać rany, zaklejać plastrem zadrapania lub podać leki uśmierzające ból.

A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty?

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną.
Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawialiśmy  się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzyły  i wyposażały swoje Apteczki. Uczyły się  optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

Program składał się z 10 części tematycznych, które koncentrowały się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

1. Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?

2. Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

3. Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń!

4. Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!

5. Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!

6. Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!

7. Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!

8. Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych!

9. Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko co Cię spotyka!

10.Marzenia – wyznaczaj sobie cele i snuj marzenia.

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej