W dniu 13 listopada przeprowadzono w klasie 4 innowację pedagogiczną na temat zagrożeń wiążących się z obecnością dzieci w Internecie. Warsztaty zrealizowano na lekcji wychowawczej i odbywały się pod hasłem „Hejt rówieśniczy. Cyberprzemoc. Media społecznościowe – pofilozofujMY razem”.

Dzieci uczyły się czym jest zjawisko hejtu i jak sobie z nim radzić. Na zakończenie warsztatów dzieci przygotowały karteczki na których pisały za co lubią i cenią pozostałe osoby z klasy. Była to pierwsza z serii lekcji wychowawczych w ramach ogólnopolskiej innowacji pedagogicznej „PofilozofujMY razem”, w której uczestniczy nasza szkoła.

„PofilozofujMY razem” – lekcja wychowawcza w kl. 4 o zagrożeniach w Internecie