Dnia 5.06.2019 roku w naszej szkole odbyło się przedstawienie, którego tematem była pierwsza pomoc w trzech językach. Zostało ono przygotowane przez uczniów klasy ósmej pod kierunkiem p. Aliny Szury, p. Beaty Poręby- Kiełbasy i p. Agnieszki Mól.


Ósmoklasiści zapoznali kolegów i koleżanki z klas młodszych z procedurą postępowania w konkretnych sytuacjach tj. w przypadku zasłabnięcia, krwotoku, zakrztuszenia. Przedstawili algorytm postępowania w przypadku utraty przytomności bez utraty oddechu oraz utraty przytomności i utraty oddechu u dziecka. Wszystkie sytuacje zostały przedstawione w formie scenek sytuacyjnych i co ciekawe w trzech językach nauczanych w naszej szkole tzn. w języku polskim, w angielskim oraz w niemieckim.


Młodzi aktorzy po odbytych wcześniej ćwiczeniach z RKO udowodnili po pierwsze, że potrafią udzielić pomocy w różnych sytuacjach, po drugie, że ich znajomość języków obcych tzn. angielskiego i niemieckiego jest na tyle wystarczająca, że potrafią porozumieć się zarówno w sytuacjach codziennych jak i w przypadku zagrożenia zdrowia i życia własnego i towarzyszących im osób. Jest to bardzo ważne, biorąc pod uwagę fakt, że coraz więcej podróżujemy również do innych krajów, a udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem.

Przedstawienie – pierwsza pomoc przedmedyczna